Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/270/10 Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie podziału miasta Augustowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U z 2003 r. Nr 159, poz. 1547; z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 175, poz. 1457, Nr 218, poz. 1592; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766; z 2008 r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111; z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i 1652 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 356) Rada Miejska w Augustowie, na wniosek Burmistrza Miasta Augustowa, uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału miasta Augustowa na okręgi wyborcze, ustala ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVI/348/02 Rady Miasta Augustów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie podziału miasta Augustowa na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na terenie miasta Augustowa.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie

Andrzej Kurczyński


Załącznik do Uchwały Nr XLII/270/10
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 czerwca 2010 r.

PODZIAŁ NA OKRĘGI WYBORCZE

1)Liczba mieszkańców miasta Augustowa wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. - 30.208

2)Liczba wybieranych radnych - 21

Nr okręgu

Granice okręgu

Liczba mieszkańców w okręgu

Liczba radnych

1

Augustów, ul.: Aleja Kardynała Wyszyńskiego, Brzozowa, Bukowa, Dąbek, Deszczowa, Dębowa, Elektryczna, Grabowa, Gwiezdna, I Pułku Ułanów Krechowieckich, Jachtowa, Jesionowa, Jeziorna, Jodłowa, Jutrzenki, Kajakowa, Klonowa, Klonownica, Klubowa, Kolejowa, Komunalna, Leśna, Lipowa, Mgielna, Modrzewiowa, Osiedle Polanica, Pogodna, Przewięź, Robotnicza, Sajenek, Sportowa, Studzieniczna, Swoboda, Świerkowa, Tartaczna, Turystyczna, Tytoniowa, Wakacyjna, Wojciech, Wypoczynkowa, Hotelowa, Kasztanowa, Letniskowa, Marii Konopnickiej, Sosnowa, Szpitalna, Zacisze, Zarzecze, Zdrojowa, 29 Listopada, Armii Krajowej, Filtrowa, Pamieci Narodowej, Partyzantów, Piwna, Portowa, Przemysłowa, Słodowa, Wawra K.Ramotowskiego, Legionów, Mjr Henryka Sucharskiego, Wojciecha Korczakowskiego, Wybickiego, Śródmieście od 1 do 19.

9.254

6

2

Augustów, ul.: Bolesława Limanowskiego, Bystra, Dolinka, Flisaków, Gajowa, Grzybowa, Jaćwieska, Lelewela, Kanałowa, Kozi Rynek, Krótka, Ludowa, Myśliwska, Pagórek, Perstuńska, Plac Ks.Bolesława Szkiłądzia, Proletariacka, Retmańska, Saperów, Sarnia, Stawy, Straży Leśnej, Śluzowa, Ustronie, Waryńskiego, Wiklinowa, Obrońców Westerplatte, Osiedlowa, Śródmieście od nr 19a do nr 31, Jarzębinowa, Kościelna, Licealna, Norwida, Arnikowa, Bagienna, Białostocka, Bluszczowa, Bobrowa, Chabrowa, Fabryczna, Gen.Prądzyńskiego, Golfowa, Goryczkowa, Groszkowa, Grzybieniowa, Hurtowa, Joachima Chreptowicza, Kalinowa, Karola Brzostowskiego, Konwaliowa, Koński Rynek, Krecia, Kupiecka, Liliowa, Liściasta, Magazynowa, Makowa, Miętowa, Miłkowa, Miodowa, Mokra, Obuwika, Odległa, Pełnikowa, Produkcyjna, Rosiczkowa, Ruciana, Rumiankowa, Rysia, Rzemieślnicza, Sasankowa, Składowa, Słowackiego, Stokrotki, Storczykowa, Targowa, Torfowa, Transportowa, Usługowa, Warsztatowa, Widłakowa, Wspólna, Wypusty, Zawilcowa, Ziołowa, Żarnowska, 3 Maja, Gęsia, Hoża, Kilińskiego, Księdza Ściegiennego, Łabędzia, Młyńska, Ogrodowa, Rybacka, Sienkiewicza, Sybiraków.

10.108

7

3

-Augustów, ul.: Borki, Cicha, Cienista, Elizy Orzeszkowej, Garncarska, Jarosława Dąbrowskiego, Kręta, Kwaśna, Marii Dąbrowskiej, Masztowa, Mostowa, Nad Nettą, Nadbrzeżna, Nadrzeczna, Nowomiejska, Piotra Chwalczewskiego, Rondo Tuusula, Sadowa, Spacerowa, Stanisława Konarskiego, Stanisława Staszica, Ukośna, Wczasowa, Wiejska, Wierzbna, Wioślarska, Władysława Raginisa, Zakątek, Złota, Żeglarska, Żywiczna, Księdza Skorupki, Mariana A.Jonkajtysa, Rynek Zygmunta Augusta, Wojska Polskiego od 1 do 33a, Aleja Jana Pawła II, Bociania, Derak, Emilii Plater, Handlowa, Jasna, Kopernika, Kościuszki, Łanowa, Łazienna, Łąkowa, Miła, Polna, Skrajna, Słoneczna, Szkolna, Wesoła, Wilcza, Wiosenna, Wrzosowa, Zajęcza, Zygmuntowska, Żabia, Żytnia, Agrestowa, Czereśniowa, Jabłoniowa, Jagodowa, Malinowa, Mirabelki, Morelowa, Porzeczkowa, Śliwkowa, Truskawkowa, Wiśniowa, Bartosza Głowackiego, Bazaltowa, Biwakowa, Ciepła, Glinki, Gołębia, Granitowa, Kalmusowa, Kamienna, Krucza, Krzywa, Kwarcowa, Lasanek, Letnia, Lisia, Lniana, Łamana, Łączna, Łopianowa, Łubinowa, Marmurowa, Mazurska, Młodości, Orla, Osadowa, Ostra, Owsiana, Pensjonatowa, Piaskowa, Plażowa, Prosta, Pszenna, Ptasia, Raczkowska, Rajgrodzka, Rajgrodzka II, Rajgrodzka III, Rzepakowa, Sitowia, Skroniowska, Słowicza, Spójna, Strusia, Ślepsk, Tatarakowa, Wapienna, Weterynaryjna, Wiewiórcza, Willowa, Zakole, Zielona, Żurawia, Żwirowa, Dworska, Kolonijna, Mickiewicza, Osadnicza, Rolna, Siewna, Włościańska, Wojska Polskiego od nr 34 do końca, Ziemiańska, Żeńców, Żniwna.

10.846

8

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe