reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII /210/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie

z dnia 27 lipca 2010r.

w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej na okres nie dłuższy niż 3 lata

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 i z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr 180,poz.1111,Nr 223,poz.1458, z 2009r. Nr 52,poz.420, Nr 157,poz. 1241 z 2010r. Nr 28, poz.142,poz. 146) oraz art. 12 ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747,z 2008r. Nr 116,poz. 730, z 2009r. Nr 56 poz. 458 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się tryb i szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, zwanego dalej "zwolnieniem".

§ 2.

1. Zwolnienie stosuje się na pisemny wniosek podatnika.

2. Zwolnienie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek wskazany w ust. 1.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 winien zawierać dane dotyczące gruntu, którego ma dotyczyć zwolnienie, a w szczególności: numer geodezyjny działki (zgodny z ewidencją gruntów), powierzchnię i klasy użytków rolnych oraz określać zamierzony okres zwolnienia, który nie może być dłuższy niż 3 lata.

§ 3. 1. Zwolnienie następuje w drodze decyzji Burmistrza Nowogrodu po spełnieniu łącznie następujących warunków:

a) zaprzestanie uprawy roślin;

b) niewykorzystywanie gruntów na cele pastwiskowe;

c) niedokonywanie zbioru traw i siana na cele paszowe;

d) utrzymywanie gruntów w stanie niezagrażającym rozprzestrzenianiu się chwastów.

2. W przypadku niedopełnienia chociażby jednego ze wskazanych warunków decyzją organu podatkowego zostanie stwierdzone wygaśnięcie w całości lub w części decyzji, o której mowa w ust. 1.

3. O wszelkich zmianach mających wpływ na wygaśnięcie zwolnienia, a w szczególności o przypadkach wcześniejszego podjęcia produkcji rolnej na wyłączonych użytkach rolnych, podatnik obowiązany jest zawiadomić organ podatkowy w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Góralczyk

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Ziobrowski

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama