reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/166/10 Rady Gminy Nowy Dwór

z dnia 27 sierpnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 oraz Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 oraz Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 oraz Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 oraz Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 z 2010r. Nr, 28 poz. 142 i poz. 146) art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010r. Nr 28 poz. 146 i 96 poz. 620 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę - 145 000 zł: Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01010 § 6050 o - 80 000 zł - Dz. 600 Transport i łączność Rozdz.60016 § 6620 o kwotę - 65 000 zł . Z tytułu zminejszenia wydatków niewykorzystanych w całości na planowane zadania w zakresie budowy wodociągu.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę - 145 000 zł: Dz.600 Transport i łączność Rozdz. 60016 § 4270 o - 80 000 zł,§ 6300 o - 65 000 zł, z tytułu zwiększenia wydatków na drogownictwo, tj. remont dróg gminnych.

§ 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek na: 1) spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki - 239400 zł.

§ 4. Aktualny plan budżetu po zmaniach: Dochody - 5 838 175, w tym bieżące - 5 708 175, majątkowe - 130 000; Wydatki - 7 263 175, w tym bieżące - 6 161 775, majątkowe - 1 101 400.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędu Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący

Dariusz Mozolewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama