reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/222/10 Rady Miasta Kolno z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 182, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211 ust. 4 i ust. 5, oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146) Rada Miasta Kolno uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.063.407,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.748.790,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1;

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 606.824,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2;

4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 292.207,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2;

5. Wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik Nr 4;

6. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 stanowi załącznik Nr 5.

7. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów wynosi 31.697.713,00 zł.,

2) plan wydatków wynosi 35.697.713,00 zł.;

§ 2. Plan przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 3 wynosi:

1) Plan przychodów wynosi 4.500.000,00 zł;

2) Plan rozchodów wynosi 500.000,00 zł;

§ 3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 4.000.000,00 zł., będzie kredyt długoterminowy.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych :

1) na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.000.000,00 zł.w tym kredyt długoterminowy w wysokości 4.500.000,00 zł,

2) na planowaną spłatę rat kredytów długoterminowych w wysokości 500.000,00 zł.

§ 5. Spłata kredytu następować będzie z budżetu miasta Kolno w latach 2011-2013 r.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciagania kredytów długoterminowych do wysokości limitów określonych w § 4.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie artykułu 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Jerzy Staszkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/222/10
Rady Miasta Kolno
z dnia 29 września 2010 r.
Zalacznik1.doc

Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/222/10 Rady Miasta Kolno z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2010 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/222/10
Rady Miasta Kolno
z dnia 29 września 2010 r.
Zalacznik2.doc

Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/222/10 Rady Miasta Kolno z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2010 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/222/10
Rady Miasta Kolno
z dnia 29 września 2010 r.
Zalacznik3.doc

Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/222/10 Rady Miasta Kolno z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2010 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/222/10
Rady Miasta Kolno
z dnia 29 września 2010 r.
Zalacznik4.doc

Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/222/10 Rady Miasta Kolno z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2010 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVIII/222/10
Rady Miasta Kolno
z dnia 29 września 2010 r.
Zalacznik5.doc

Nr 5 do Uchwały Nr XLVIII/222/10 Rady Miasta Kolno z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2010 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Ślawski

Country Manager VMware w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama