reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/159/12 Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia 8 lutego 2012r.

w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U z 2001 roku Nr.142,poz.1591 z 2002 roku Nr.23 poz.220, Nr.62, poz.558,Nr.113 poz.984,Nr.224 poz. 1806 z 2003 roku Nr.80poz.717,Nr.162 poz.1568 z 2004 roku Nr.102 poz.1055 Nr.116 poz.1203,Nr.167 poz.1759 z 2005 roku Nr.172 poz.1441,Nr.175 poz.1457 z 2006 roku Nr.17 poz.128,Nr.181 poz.1337 z 2007 roku Nr.48 poz.327 Nr.138 poz.974,Nr.173 poz.1218 z 2008 roku Nr.180 poz.1111,Nr.223 poz.1458 z 2009 roku Nr.52 poz.420 Nr.157 poz.1241 z 2010 roku Nr.28 poz.142,Nr.28 poz.146,Nr.40 poz.230,Nr.106 poz.675 z 2011 roku Nr.21 poz.113,Nr.117 poz.679,Nr.134 poz.777/ oraz art.4 ust.7 pkt.2 i ust.11a - ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości / Dz. U. Z 2005 roku Nr.175 poz.1459 z 2007 roku Nr.191 poz.1371 z 2009 roku Nr.206 poz.1590 z 2011 roku Nr. 21 poz.109, Nr.187 poz.1110 uchwala się co następuje;

§ 1. Określa się następujące warunki udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Sokółka;

1) gdy nieruchomość będąca w użytkowaniu wieczystym jest zabudowana na cele mieszkaniowe albo przeznaczona pod tego rodzaju zabudowę;

a) bonifikata dla użytkownika będącego osobą fizyczną lub jego następcy prawnemu wynosi 80% jeżeli dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 25% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, w którym wystąpiono z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów odrębnych,

b) bonifikata dla użytkownika będącego osobą fizyczną lub jego następcy prawnemu wynosi 50% jeżeli dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, w którym wystąpiono z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów odrębnych,

c) bonifikata dla użytkownika wieczystego będącego osobą fizyczną lub jego następcy prawnemu wynosi 30% jeżeli dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego jest większy niż 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, w którym wystąpiono z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów odrębnych.

2) gdy nieruchomość będąca w użytkowaniu wieczystym jest zabudowana garażami lub przeznaczona pod tego rodzaju zabudowę albo przeznaczona na cele usługowe,rzemieślnicze,przemysłowe, handlowe ;

a) bonifikata dla użytkownika wieczystego będącego osobą prawną lub osobą fizyczną oraz ich następcom prawnym wynosi 15%

§ 2. Bonifikata o której mowa w §1 stosowana jest przy płatności jednorazowej w przypadku gdy wnioskodawca nie posiada;

1) zaległości w opłatach rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

2) zaległości z tytułu podatku od nieruchomości.

§ 3. Warunkiem udzielenia bonifikaty jest złożenie przez użytkownika wieczystego oświadczenia o sposobie aktualnego wykorzystania i zabudowy nieruchomości lub jej przeznaczenia wynikającego z planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu a w przypadku ich braku - z umowy o oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste.

§ 4. Koszty związane z przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości ponosi użytkownik wieczysty.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Kowalski

Doradca podatkowy z kilkunastoletnim stażem w różnych organach podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama