reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/127/12 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 22 czerwca 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - zwiększenie planu - 69.000 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zwiększenie planu - 69.000 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

- Plan dochodów budżetowych - 18.405.613 zł., z tego: bieżące - 18.302.882 zł.; majątkowe - 102.731 zł.

- Plan wydatków budżetowych - 17.527.857 zł., z tego: bieżące - 16.982.864 zł.; majątkowe - 544.993 zł.

4. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 877.756 zł. przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów.

5. Załącznik Nr 3 "Zadania inwestycyjne w 2012 roku" do Uchwały Nr XXV/123/12 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 22.05.2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Barbara Rzadka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/127/12
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 22 czerwca 2012 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Barbara Rzadka


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/127/12
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 22 czerwca 2012 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Barbara Rzadka


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/127/12
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 22 czerwca 2012 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2012 ROKU

infoRgrafika

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Barbara Rzadka


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/127/12
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 22 czerwca 2012 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE

Zmiany w planie dochodów budżetowych wynikają z planowanej sprzedaży mienia komunalnego.

Zmiany w planie wydatków budżetowych wynikają z konieczności przeprowadzenia remontu sieci wodociągowej Karwowo.

W związku ze zwiększeniem środków w wysokości 14.000 zł. na zadanie inwestycyjne "Zagospodarowanie i odnowa parku w Stawiskach" bez rozszerzania zakresu rzeczowego w/w zadania zmienia się załącznik "Zadania inwestycyjne w 2012 r.". Powyższej zmiany dokonano Zarządzeniem Nr 30.2012 Burmistrza Stawisk z dnia 04.06.2012 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Barbara Rzadka

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Zwolańska

Biegły rewident, dyplomowany księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama