reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 97/2012 Wójta Gminy Siemiatycze

z dnia 29 października 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Dz. U. Nr 28 poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) oraz § 10 pkt 3 uchwały Nr VIII/99/2011 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 29 grudnia 2011r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemiatycze na 2012 rok (Dz.Urz.Woj. Podlaskiego poz.402) zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 432.042 zł z tego:

1) Zadania zlecone: 284.334zł

a) Dział 010, rozdział 01095 § 2010 204.334 zł

b) Dział 852, rozdział 85212 § 2010 80.000 zł

2) Zadania własne: 147.708 zł

a) Dział 852, rozdział 85214 § 2030 95.908 zł

b) Dział 852, rozdział 85295 § 2030 5.900 zł

c) Dział 854, rozdział 85415 § 2030 45.900 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 432.042 zł z tego:

1) Zadania zlecone: 284.334 zł

a) Dział 010, rozdział 01095 § 4210 1.000 zł

b) Dział 010, rozdział 01095 § 4300 2.206 zł

c) Dział 010, rozdział 01095 § 4370 800 zł

d) Dział 010, rozdział 01095 § 4430 200.328 zł

e) Dział 852, rozdział 85212 § 3110 77.600 zł

f) Dział 852, rozdział 85212 § 4010 1.800 zł

g) Dział 852, rozdział 85212 § 4210 600 zł

2) Zadania własne: 147.708 zł

a) Dział 852, rozdział 85214 § 3110 95.908 zł

b) Dział 852, rozdział 85295 § 3110 5.900 zł

c) Dział 854, rozdział 85415 § 3240 45.900 zł

§ 3. Budżet Gminy po dokonanych zmianach uległ zmianie i wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 17.346.083 zł. w tym bieżące -16.669.024 zł majątkowe-677.059 zł na spłatę pożyczki i kredytu krótkoterminowych przeznacza się dochody w kwocie 2.095.279 zł.

2) Plan wydatków ogółem 15.625.475 zł w tym bieżące -13.885.362 zł majątkowe -1.740.113 zł.

§ 4. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i po uwzględnieniu spłaty pożyczki i kredytu pomostowych w kwocie 2.095.279 zł z dochodów budżetowych, zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań zrealizowanych w 2011roku, wynosi 374.671 zł. Żródłem finansowania deficytu będą wolne środki.

§ 5. Uzasadnienie zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia .

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


Edward Zaremba


Załącznik do Zarządzenia Nr 97/2012
Wójta Gminy Siemiatycze
z dnia 29 października 2012 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie

Dochody i wydatki zostały zwiększone o kwotę 432.042 zł z następujących tytułów:

- na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego ( pismo nr FB.II.3111.496.2012.MS z dnia 24 października 2012 roku) , zwiększono dotacje celową w rozdziale 01095 o kwotę 204.334 zł z przeznaczeniem na realizacje ustawy z dnia 10 marca 2006roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej , z przeznaczeniem na zwrot za drugi okres płatniczy 2012r.

- na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego ( pismo nr FB.II.3111.439.2012.MA z dnia 24 października 2012 roku) , zwiększono dotację celową w rozdziale 85212 o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na realizacje świadczeń rodzinnych..

- na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego ( pismo nr FB.II.3111.457.2012.MA z dnia 24 października 2012 roku) , zwiększono dotacje celową w rozdziale 85214 o kwotę 95.908 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa .

- na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego ( pismo nr FB.II.3111.467.2012.BB z dnia 25 października 2012 roku) , zwiększono dotacje celową w rozdziale 85415 o kwotę 45.900 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

- na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego ( pismo nr FB.II.3111.442.2012.MA z dnia 25 października 2012 roku) , zwiększono dotacje celową w rozdziale 85295 o kwotę 5.900 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Powyższe zmiany są konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budżetów poszczególnych jednostek.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Kowalski

Doradca podatkowy z kilkunastoletnim stażem w różnych organach podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama