reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/125/12 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 26 października 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 2009 r Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, 2010 r. Nr 21, poz. 113, Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887 / oraz art. 211, art. 214, art. 215, art. 217 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240, 2010 rok Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 257, poz. 1726, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 15.910 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 15.910 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się przeniesień planu wydatków między działami i paragrafami na kwotę 333.828 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian załącznika Nr 3 Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2012 roku do Uchwały Nr XVI/86/11 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 29 grudnia 2011 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na 2012 rok, z późn. zm. zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian załącznika Nr 4 Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2012 rok do Uchwały Nr XVI/86/11 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 29 grudnia 2011 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na 2012 rok, z późn. zm. zgodnie z Załącznikiem nr 4 do uchwały

§ 6. Objaśnienia do uchwały budżetowej zawarte są w Załączniku nr 5 do uchwały.

§ 7. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi :

1) plan dochodów w kwocie 24.335.173 zł. z tego:

a) dochody bieżące 21.305.813 zł,

b) dochody majątkowe 3.029.360 zł;

2) plan wydatków w kwocie 28.080.711 zł z tego:

a) wydatki bieżące 20.757.462 zł,

b) wydatki majątkowe 7.323.249 zł ;

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Kłosek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/125/12
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 26 października 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/125/12
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 26 października 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/125/12
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 26 października 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/125/12
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 26 października 2012 r.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2012 rok.

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp

Podmiot dotowany

celowa

podmiotowa

przedmiotowa

Lp.

Nazwa zadania lub podmiotu

celowa

podmiotowa

przedmiotowa

1

Powiat białostocki

501.946,00

-

-

1.

Rozpowszechnianie sportu na terenie gminy94 498,00--

2

Urząd Miasta Białystok Dz. 801 rozdz. 80104 i 80103


109 440,00


-


-

2


Dla jednostek straży pożarnych z terenu gminy


11.300,00


-


-

3

Gminne Centrum Kultury


44 700,00


394 990,00


-

4

Gminna Biblioteka Publiczna


-


83 600,00


-

Ogółem

656.086,00

478.590,00

-

105.798,00

-

-


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/125/12
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 26 października 2012 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w planie budżetu gminy na 2012 rok.

I. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 15.910 zł w związku z otrzymaniem dotacji :

- rozdział 85414 § 2030 na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku - "Wyprawka szkolna" kwota 7.310 zł,

- rozdział 85219 § 2030 na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012 kwota 8.600 zł.

II. Dokonuje się przeniesień planu wydatków między działami i paragrafami na kwotę 333.828 zł w celu prawidłowej realizacji budżetu za 2012 rok miedzy innymi:

- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami z czwartą cyfrą 7 i 9 w rozdziale 85214 i 85219 w związku z realizacją programu z dofinansowaniem ze środków UE,

- dokonano przeniesień pomiędzy czwartą cyfrą 7 i 9 w rozdziale 70005 dotyczy realizacji zadania termomodernizacj,

- dokonano przesunięć w paragrafach w rozdziale 80101 i 80103 na prośbę p. Dyrektor ze Szkoły Podstawowej w Obrubnikach i ZSP w Nowym Aleksandrowie,

- przeniesiono dotację celową dla GCK z rozdziału 75095 do rozdziału 92109,

III. Zmianie uległ załącznik dotacji udzielanych w 2012 roku zgodnie z przyznanymi dotacjami w budżecie w związku z:

- zwiększeniem dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej o 10.000 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczenia,

- wprowadzono dotację dla jednostek straży pożarnej z terenu Gminy jako wkład własny przy zakupie sprzętu z dofinansowaniem ze Starostwa Powiatowego kwota 11.300 zł,

IV. Zmianie ulega załącznik inwestycyjny w związku ze zmianami w realizacji zadań inwestycyjnych:

- wykreślone zostały zadania związane z udzieleniem pomocy finansowej dla powiatu,

- jak równiwż zakupy inwestycyjne dla straży pożarnych,

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama