Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/149/12 Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Hajnowskiego na 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne ( Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, Nr 227, poz. 1505, Nr 234,poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788, Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 78 poz. 513, Nr 107, poz. 679, z 2011 r. 63, poz 322, Nr 82, poz.451, Nr 106, poz.622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122 poz. 696) po zasięgnięciu opinii Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku, Burmistrzów i Wójtów z terenu Powiatu Hajnowskiego uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Hajnowskiego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz aptek ogólnodostępnych pełniących dyżury w porze nocnej, niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady


Mikołaj Michaluk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/149/12
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Hajnowskiego w 2013r.

Lp.

Nazwa apteki

Adres

Godziny otwarcia poniedziałek - piątek

Godziny otwarcia sobota

1.

Apteka prywatna
A. Wróblewska

17-200 Hajnówka,
ul. 3-go Maja 32

7.30- 19.30

7.30 - 16.30

2.

Apteka prywatna "Aloes" Mirosław Szwed

17-200 Hajnówka,
ul. 3-go Maja 39

8.00 - 17.30

8.00 - 15.30

3.

Apteka prywatna
Tomasz Łukaszuk

17-200 Hajnówka,
ul. Piłsudskiego 10

7.30 - 19.00

8.00 -16.00

4.

Apteka prywatna "Melisa"Ludmiła Wiluk, Wiera Jałoza

17-200 Hajnówka,
ul. Lipowa 53

7.30 - 19.00

8.00 - 15.30

5.

Apteka prywatna "Vita"
Halina Wiluk

17-200 Hajnówka,
ul. Piłsudskiego 4

7.30 - 18.00

8.00 - 16.00

6.

Apteka prywatna "Cefarm"

17-200 Hajnówka,
ul. 3-go Maja 39

7.30 - 21.00

8.00 - 18.00

7.

Apteka prywatna "Salix"
Beata Wróblewska

17-200 Hajnówka,
ul. Lipowa 190

8.00 - 17.00

8.00 - 15.00

8.

Punkt apteczny

17-207 Czyże 72

8.00 - 16.00

nieczynne

9.

Apteka prywatna "AQUA"T. Sielicka

17-250 Kleszczele,
ul. Parkowa 5

8.00 - 16.00

8.00 - 14.00

10.

Punkt apteczny "AQUA"
T. Sielicka

17-240 Czeremcha,
ul. Kolejowa 6

7.30 - 15.30

nieczynne

11.

Apteka prywatna "Arnika"

17-240 Czeremcha,
ul. 1maja 86 D

8.00 - 16.00

8.30 - 12.30

12.

Apteka prywatna
W. Chlabicz

17-220 Narewka,
ul. Hajnowska 58

8.00 - 16.00

9.00 - 12.00

13.

Punkt Apteczny

17-230 Białowieża,
ul. Puszczańska 2

8.00 - 17.00

9.00 - 15.00

14.

Punkt apteczny "AQUA"
T. Sielicka

17-204 Dubicze Cerkiewne, ul.Główna67

7.30 - 15.30

nieczynne

15.

Punkt Apteczny
T. Sachacka

17-210 Narew,
ul. Bielska 5

8.30 - 16.00

9.00 - 12.30


16.


Apteka "Familijna"


17 - 200 Hajnówka,
ul. Batorego 18


9.00 - 21.00


9.00 - 21.00

17.

Punkt Apteczny

17-210 Narew,
ul. Mickiewicza 80

8.30 - 16.00

8.30 - 13.00

18.

Apteka Prywatna "OAK"
Beata Wróblewska

17-200 Hajnówka
ul. 3 go Maja 55A

8.00 - 18.00

8.00 - 14.00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/149/12
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Hajnowskiego.

Lp.

Nazwa i adres apteki

Telefon

Dobowy rozkład dyżurów aptek

miesiąc

dzień

1.

Apteka "SALIX"

85-684-25-52

styczeń

4,13,22,31

luty

9,18,27

marzec

8,17,26

kwiecień

4,13,22,

maj

1,10,19,28

czerwiec

6,15,24

lipiec

3,12,21,30

sierpień

8,17,26

wrzesień

4,13,22,

październik

1,10,19,28

listopad

6,15,24

grudzień

3,12,21,30

2.

Apteka T. "ŁUKASZUK"

85-682-20-73

styczeń

5,14,23

luty

1,10,19,28

marzec

9,18,27

kwiecień

5,14,23

maj

2,11,20,29

czerwiec

7,16,25

lipiec

4,13,22,31

sierpień

9,18,27

wrzesień

5,14,23

październik

2,11,20,29

listopad

7,16,25

grudzień

4,13,22,31

3.

Apteka "FAMILIJNA"

85-682-31-62

styczeń

6,15,24

luty

2,11,20,

marzec

1,10,19,28

kwiecień

6,15,24

maj

3,12,21,30

czerwiec

8,17,26

lipiec

5,14,23

sierpień

1,10,19,28

wrzesień

6,15,24

październik

3,12,21,30

listopad

8,17,26

grudzień

5,14,23

4.

Apteka Prywatna Anna Beata Wróblewska

85-682-56-99

styczeń

7,16,25

luty

3,12,21,

marzec

2,11,20,29

kwiecień

7,16,25

maj

4,13,22,31

czerwiec

9,18,27

lipiec

6,15,24

sierpień

2,11,20,29

wrzesień

7,16,25

październik

4,13,22,31

listopad

9,18,27

grudzień

6,15,24

5.

Apteka "CEFARM"

85- 682-22-66

styczeń

8,17,26

luty

4,13,22,

marzec

3,12,21,30

kwiecień

8,17,26

maj

5,14,23

czerwiec

1,10,19,28

lipiec

7,16,25

sierpień

3,12,21,30

wrzesień

8,17,26

październik

5,14,23

listopad

1,10,19,28

grudzień

7,16,25

6.

Apteka "VITA"

85-682-29-63

styczeń

9,18,27

luty

5,14,23

marzec

4,13,22,31

kwiecień

9,18,27

maj

6,15,24

czerwiec

2,11,20,29

lipiec

8,17,26

sierpień

4,13,22,31

wrzesień

9,18,27

październik

6,15,24

listopad

2,11,20,29

grudzień

8,17,26

7.

Apteka "OAK"

85-682-22-03

styczeń

1,10,19,28

luty

6,15,24

marzec

5,14,23

kwiecień

1,10,19,28

maj

7,16,25

czerwiec

3,12,21,30

lipiec

9,18,27

sierpień

5,14,23

wrzesień

1,10,19,28

październik

7,16,25

listopad

3,12,21,30

grudzień

9,18,27

8.

Apteka "MELISA"

85-684-50-36

styczeń

2,11,20,29

luty

7,16,25

marzec

6,15,24

kwiecień

2,11,20,29

maj

8,17,26

czerwiec

4,13,22,

lipiec

1,10,19,28

sierpień

6,15,24

wrzesień

2,11,20,29

październik

8,17,26

listopad

4,13,22,

grudzień

1,10,19,28

9

Apteka "ALOES"

85-682-50-04

styczeń

3,12,21,30

luty

8,17,26

marzec

7,16,25

kwiecień

3,12,21,30

maj

9,18,27

czerwiec

5,14,23

lipiec

2,11,20,29

sierpień

7,16,25

wrzesień

3,12,21,30

październik

9,18,27

listopad

5,14,23

grudzień

2,11,20,29

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe