reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 220/XXIII/13 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 11 lutego 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych i szkołach prowadzonych przez Gminę Wysokie Mazowieckie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567), w związku z art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 3 i 7, art. 91d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600; z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821; z 2008r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz.1505 oraz z 2009r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706; z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. Nr 908, Nr 1544) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi Rada Gminy Wysokie Mazowieckie uchwala, co następuje:

§ 1. W regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych i szkołach prowadzonych przez Gminę Wysokie Mazowieckie stanowiącym załącznik do Uchwały nr 16/IV/11 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 22 lutego 2011r. (Dz. Woj. Podl. Nr 86, poz. 996, Nr 172, poz. 2031) wprowadza się następujące zmiany:

1) W §7 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

"2. Dodatek motywacyjny może być przyznanay w wysokości do 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego (tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym).";

2) W §8 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze dyrektora lub wicedyrektora albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie placówki, przyznaje się dodatek funkcyjny w wysokości:

1) dyrektorowi szkoły - od 500 zł do 1000 zł,

2) wicedyrektorowi szkoły- od 250 zł do 500 zł,

3) nauczycielowi zajmującemu inne stanowisko kierownicze, określone w statucie szkoły - od 200 zł do 500 zł,

4) dyrektorowi zespołu szkół - od 1200 zł do 2500 zł,

5) wicedyrektorowi zespołu szkół - od 600 zł do 1000 zł.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wysokie Mazowieckie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Antoni Brzozowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolska sieć profesjonalnych firm audytorskich

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama