Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 189/13 Burmistrza Czarnej Białostockiej

z dnia 22 marca 2013r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarna Białostocka za 2012 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe