| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 364/13 Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 11 lipca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na rok 2013

Na podstawie § 11 pkt 3 uchwały Nr XXXIV/239/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na rok 2013 - zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) zwiększyć wydatki o kwotę 14 740,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

2) zmniejszyć wydatki o kwotę 14 740,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 73 493 465,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 60 239 821,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 13 253 644,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 74 326 841,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 52 900 138,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 21 426 703,00 zł.

§ 3. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza Miasta
Zastępca Burmistrza Miasta


mgr Przemysław Chyliński


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 364/13
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 11 lipca 2013 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2013 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

757

Obsługa długu publicznego

1 182 662,00

0,00

1 182 662,00

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

1 182 662,00

0,00

1 182 662,00

8090

Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje

25 000,00

10 200,00

35 200,00

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

1 157 662,00

- 10 200,00

1 147 462,00

801

Oświata i wychowanie

24 780 126,00

0,00

24 780 126,00

80101

Szkoły podstawowe

10 145 849,00

- 55,00

10 145 794,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

557 915,00

- 852,00

557 063,00

4430

Różne opłaty i składki

5 076,00

797,00

5 873,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

959 548,00

- 409,00

959 139,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

58 834,00

- 409,00

58 425,00

80110

Gimnazja

7 198 853,00

464,00

7 199 317,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

384 323,00

- 579,00

383 744,00

4430

Różne opłaty i składki

3 513,00

1 043,00

4 556,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5 919 339,00

0,00

5 919 339,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1 851 924,00

2 700,00

1 854 624,00

4300

Zakup usług pozostałych

50 000,00

2 700,00

52 700,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

764 273,00

- 2 700,00

761 573,00

4260

Zakup energii

500 000,00

- 2 700,00

497 300,00

Razem:

67 420 756,00

0,00

67 420 756,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 364/13
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 11 lipca 2013 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok

§ 1. Przesunięciaw planie wydatków w kwocie14 740,00 złsą następujące:

1) dokonuje się przesunięcia w rozdz. 75702 z § 8110 kwotę 10 200,00 zł do § 8090 na brakujące wynagrodzenie Agenta emisji obligacji umożliwiając rozstrzygnięcie przetargu na wybór agenta emisji obligacji,

2) w ZSM Nr 1 dokonuje się przesunięcia kwoty 1 840,00 zł z rozdz. 80101 § 4040 - 852,00, 80103 § 4040 - 409,00 zł, 80110 § 4040 - 579,00 zł do rozdz. 80101 § 4430- 797,00 zł i 80110 § 4430 - 1 043,00 zł na opłatę polis dotyczących ubezpieczenia mienia szkoły,

3) w celu umożliwienia sfinansowania dwóch badań wód opadowych pobieranych z wylotów kanalizacji deszczowej dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 2 700,00 zł z rozdz. 90015 § 4260 do rozdz. 90001 § 4300.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Dominik Lubasz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »