reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 238/14 Wójta Gminy Narewka

z dnia 28 kwietnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 r

Na podstawie art.257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r poz.885, poz.938, poz.1646 z 2014r poz.379) oraz § 12 ust.3 Uchwały Nr XXVII/236/13 Rady Gminy Narewka z dnia 30grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narewka na rok 2014, zarządzam co następuje :

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków w ramach działu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem : 28 191 393 w tym:

- dochody bieżące : 14 419 527

- dochody majątkowe: 13 771 866

2) wydatki ogółem : 29 034 332 w tym:

- bieżące : 11 718 448

- majątkowe: 17 315 884 zł .

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


mgr Mikołaj Pawilcz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 238/14
Wójta Gminy Narewka
z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2014r.

Rodzaj zadania:własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

zmiana

Plan po zmianach

bieżące

852

Pomoc społeczna

423 304

80 000

503 304

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

158 000

80 000

238 000

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

158 000

80 000

238 000

bieżące razem:

13 197 421

80 000

13 277 421

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

93 302

0

93 302

majątkowe razem:

13 771 866

0

13 771 866

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

11 844 416

0

11 844 416

Rodzaj zadania: zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zwiększenie

Plan po zmianach

bieżące

010

Rolnictwo i łowiectwo

0

47 951

47 951

01095

Pozostała działalność

0

47 951

47 951

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0

47 951

47 951

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

722

5 116

5 838

75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

0

5 116

5 116

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0

5 116

5 116

bieżące razem:

1 089 039

53 067

1 142 106

Ogółem:

28 058 326

133 067

28 191 393

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

11 937 718

0

11 937 718

Zwiększa się plan dotacji na realizację zadań zleconych o kwotę 53067 zł w tym:

- 47.951 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr.FB-II.3111.156.2014.J.Ś z dnia 15 kwietnia 2014r zwiększającego dotację celową na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

- 5.116 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku Nr DBŁ.3101-3-4/46/14 z dnia 18 kwietnia 2014r zwiększającego dotację celową na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Zwiększa się plan dotacji na realizację zadań własnych o kwotę 80 000 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr.FB-II.3111.140.2014.MA z dnia 09 kwietnia 2014r zwiększającego dotację celową na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 238/14
Wójta Gminy Narewka
z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2014r.

Rodzaj: własne

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

757 224

80 000

837 224

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

173 000

80 000

253 000

3110

Świadczenia społeczne

173 000

80 000

253 000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5 315 029

0

5 315 029

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

234 277

0

234 277

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0

10 000

10 000

4300

Zakup usług pozostałych

25 000

-10 000

15 000

Razem własne:

27 812 226

80 000

27 892 226

Rodzaj: zlecone

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

0

47 951

47 951

01095

Pozostała działalność

0

47 951

47 951

4300

Zakup usług pozostałych

0

940

940

4430

Różne opłaty i składki

0

47 011

47 011

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

722

5 116

5 838

75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

0

5 116

5 116

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

258

258

4120

Składki na Fundusz Pracy

0

38

38

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0

1 504

1 504

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

2 180

2 180

4300

Zakup usług pozostałych

0

1 136

1 136

Razem zlecone:

1 089 039

53 067

1 142 106

Ogółem:

28 901 265

133 067

29 034 332

Zmiany w planie wydatków dokonano w związku ze zmianą planu dotacji na zadania zlecone i zadania własne oraz w celu właściwej realizacji zadań dokonano niezbędnych zmian w planie wydatków w ramach działu

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Godyń

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama