| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/445/2014 Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 26 czerwca 2014r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) w związku z art. 6r ust. 3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, poz. 1593) - uchwala się, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XXVII/242/2013 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urzęd. Woj. Podl. z 2013r., poz. 1183) wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Wojciech Fiłonowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/445/2014
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 26 czerwca 2014 r.

częstotliwość odbioru odpadów komunalnych

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/445/2014
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 26 czerwca 2014 r.

Sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych - PSZOK

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Adamczak

Ekspert z zakresu podatków i rachunkowości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »