| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/216/2014 Rady Gminy Sokoły

z dnia 23 września 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

1) zmianie w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi - 17.686.077,57 zł, w tym:

a) bieżące - 16.449.246,57 zł;

b) majątkowe - 1.236.831 zł,

2) zmianie w planie wydatków, zgodnie załącznikiem Nr 2. Po dokonanych zmianach plan wydatki wynosi - 17.290.077,57 zł, w tym:

a) bieżące - 15.010.908,57 zł;

b) majątkowe - 2.279.169 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2014 r. do uchwały budżetowej Nr XXIV/179/2013 Rady Gminy Sokoły z dnia 30 grudnia 2013 roku. Stanowi on załącznik Nr 3.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2014 r. do uchwały budżetowej Nr XXIV/179/2013 Rady Gminy Sokoły z dnia 30 grudnia 2013 roku. Stanowi on załącznik Nr 4.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Hanna Maria Kurzyna


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/216/2014
Rady Gminy Sokoły
z dnia 23 września 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/216/2014
Rady Gminy Sokoły
z dnia 23 września 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/216/2014
Rady Gminy Sokoły
z dnia 23 września 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/216/2014
Rady Gminy Sokoły
z dnia 23 września 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Uzasadnienie

Objaśnienie dokonanych zmian Uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/216/2014 z dnia 23 września 2014 roku

Decyzją Wojewody Podlaskiego zwiększona została dotacja na:

- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna".

- wprowadzono zmianę w dotacjach celowych na realizację zadań bieżących środków przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.,

- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

Wprowadzona ona jest na wydatki zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto wprowadzone zostały kwoty opłat za usunięcie drzew zgodnie z decyzjami Wójta Gminy wydanymi na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., związanych z budową linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 400 kV.

Na wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokołach Rada Gminy zdecydowała o udzieleniu dotacji tej jednostce na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4, przeznaczając na ten cel 300.000 zł. Pozostałe środki jednostka otrzymała z Komendy Głównej ZOSP 150.000 zł oraz z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Podlaskiego ZOSP - 150.000 zł. Po przeprowadzeniu przetargu OSP zwróciła się do Rady Gminy z wniosek o zwiększenie dotacji o 39.900 zł, który został pozytywnie zaakceptowany.

Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej realizacji budżetu.

Ogółem zwiększa się dochody o 736.819,29 zł i wynoszą one 17.686.077,57 zł, w tym dochody bieżące 16.449.246,57 zł i majątkowe 1.236.831 zł.

Zwiększeniu ogólnemu o kwotę 736.819,29 zł ulegają również wydatki, które po dokonanych zmianach wynoszą 17.290.077,57 zł, w tym wydatki bieżące 15.010.908,57 zł i majątkowe 2.279.169 zł.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »