reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 22/VI/15 Rady Miejskiej Łomży

z dnia 25 lutego 2015r.

w sprawie określenia kryteriów, dokumentów potwierdzających ich spełnianie oraz przyznania liczby punktów poszczególnym kryteriom obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Łomża

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./ i art. 20c ust. 4, 6 i 8 w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm./ oraz art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw /Dz.U. z 2014 r. poz. 7 z późn. zm./ uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Łomży oraz liczbę punktów za kryteria, z zastrzeżeniem § 2:

1) dziecko rodziców/opiekunów prawnych pracujących zawodowo lub studiujących w systemie dziennym - 64 pkt,

2) dziecko, którego rodzeństwo już uczęszcza do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w danej szkole podstawowej/szkoły podstawowej- 32 pkt,

3) dziecko spełniające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne - 32 pkt,

4) dziecko 4-letnie, które ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej - 16 pkt,

5) dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni mieszkają w Łomży i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie miasta Łomża-8 pkt.

§ 2. Ustala się kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola z oddziałami integracyjnymi oraz liczbę punktów za kryteria:

1) dziecko posiadające opinię do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - 128 pkt,

2) dziecko rodziców/opiekunów prawnych pracujących zawodowo lub studiujących w systemie dziennym - 64 pkt,

3) dziecko, którego rodzeństwo już uczęszcza do danego przedszkola - 32 pkt,

4) dziecko spełniające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne - 32 pkt,

5) dziecko 4-letnie, które ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej - 16 pkt,

6) dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni mieszkają w Łomży i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie miasta Łomża - 8 pkt.

§ 3. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są odpowiednio:

1) zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu rodzica/opiekuna prawnego dziecka,

2) zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające studia w trybie dziennym,

3) oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka o stałym zamieszkaniu na terenie Miasta Łomża,

4) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka, o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie miasta Łomża,

5) informacja o orzeczeniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do kształcenia specjalnego /data i numer orzeczenia/.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomża


Bernadeta Krynicka

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

RT Tax Poland

Założona w 2000 roku firma jest obecnie jednym ze światowych liderów. Oferuje usługi zwrotu podatku dla osób, które pracowały za granicą. RT Tax posiada około 400 przedstawicielstw w 40 krajach na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama