reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Gminy Szumowo

z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału Gminy Szumowo na okręgi wyborcze

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172 z późń. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XV/90/12 Rady Gminy Szumowo z 23 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Szumowo na okręgi wyborcze (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 3279), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr XXIV/168/14 Rady Gminy Szumowo z 26 marca 2014 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Szumowo na okręgi wyborcze.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 2 uchwały Nr XXIV/168/14 Rady Gminy Szumowo z 26 marca 2014 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Szumowo na okręgi wyborcze (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 1392), który stanowi:

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szumowo.";

2) § 5 uchwały Nr XXIV/168/14 Rady Gminy Szumowo z 26 marca 2014 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Szumowo na okręgi wyborcze (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 1392), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.".

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Elżbieta Szymańska


Załącznik do obwieszczenia
Rady Gminy Szumowo
z 27 lutego 2015 r.

Uchwała Nr XV/90/12
Rady Gminy Szumowo
z dnia 23 października 2012 r.
w sprawie podziału Gminy Szumowo na okręgi wyborcze.

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 421 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) i art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594, poz. 645 i 1318.) na wniosek Wójta Gminy Szumowo uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału gminy Szumowo na okręgi wyborcze, ustala ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szumowo.

§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu
i Komisarzowi Wyborczemu w Łomży.

§ 4. Do nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów do Rady Gminy Szumowo przeprowadzonych w trakcie kadencji, w czasie której uchwała weszła w życie, stosuje się dotychczasowy podział gminy na okręgi wyborcze.

§ 5. Na ustalenia Rady Gminy w sprawie okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Łomży, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady


Elżbieta Szymańska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/90/12
Rady Gminy Szumowo
z dnia 23 października 2012 r.

Podział Gminy Szumowo na okręgi wyborcze.

1. Liczba mieszkańców Gminy Szumowo wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.: 5 072.

2. Liczba wybieranych radnych: 15.

3. Jednolita norma przedstawicielstwa: 338,13.

Numer
okręgu

Granice okręgu
Nazwa miejscowości (sołectwa)

Liczba
mieszkańców
w okręgu

Liczba radnych
wybieranych
w okręgu

1

Nowe Szumowo, Szumowo ul: Szkolna, Osiedlowa

190

1

2

Szumowo ul: 1 Maja 1-59, Dolna, Krótka, Przemysłowa, Cmentarna, Bolesława Podedwornego

474

1

3

Szumowo ul: 1 Maja 60-do końca, Leśna, Polna, Wyzwolenia, XXX-lecia

466

1

4

Głębocz Wielki, Kaczynek

235

1

5

Mroczki-Stylongi, Radwany-Zaorze, Zaręby-Jartuzy, Stryjki

251

1

6

Wyszomierz Wielki

195

1

7

Pęchratka Polska, Rynołty

482

1

8

Srebrna I

351

1

9

Srebrna II

385

1

10

Paproć Duża Nr 1-35, 80-104

239

1

11

Paproć Duża Nr 36-79, Paproć Mała

247

1

12

Łętownica

281

1

13

Srebrny Borek

389

1

14

Ostrożne, Krajewo Budziły

482

1

15

Żabikowo Prywatne, Żabikowo Rządowe, Kalinowo

305

1

Ogółem

5072

15

Przewodniczący Rady


Elżbieta Szymańska

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Jankowski

Przedsiębiorca, Partner Zarządzający Cafe Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama