| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/24/15 Rady Gminy Mały Płock

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U.2013, poz. 594, poz. 645, poz.1318, z 2014r., poz. 379, poz. 1072) w związku
z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381,
z 2014r., poz. 40), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r., poz. 849), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 2. Na inkasentów podatków powołuje się sołtysów sołectw Gminy Mały Płock

§ 3. 1. Ustala się dla poszczególnych inkasentów wynagrodzenie procentowe od sumy zainkasowanych podatków i terminowo przekazanych do kasy urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Mały Płock

2. Wysokość stawek procentowych dla poszczególnych inkasentów od pobranych kwot określa załącznik Nr 1 do uchwały

§ 4. Wynagrodzenie wypłacane będzie w okresach kwartalnych po dokonaniu rozliczenia z inkasa kolejnych rat.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mały Płock.

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XVII/92/01 Rady Gminy Mały Płock z dnia 26 lipca 2001r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Gałązka


Załącznik do Uchwały Nr IV/24/15
Rady Gminy Mały Płock
z dnia 26 lutego 2015 r.

Stawki wynagrodzeń inkasentów z poszczególnych sołectw

1. Budy Kozłówka - 7%

2. Budy Żelazne - 6%

3. Cwaliny Duże -6%

4. Cwaliny Małe -6%

5. Chludnie -6%

6. Józefowo -6%

7. Kołaki Strumienie - 6%

8. Kołaki Wietrzychowo - 8%

9. Krukówka - 8%

10. Korzeniste - 5,7%

11. Kąty - 5%

12. Mały Płock I - 5,5%

13. Mały Płock II - 5,5%

14. Mściwuje - 6%

15. Popki - 7%

16. Nowe Rakowo - 6%

17. Stare Rakowo - 6%

18. Rogienice Wypychy - 7%

19. Rogienice Piaseczne - 7%

20. Rogienice Wielkie - 5,5%

21. Ruda Skroda - 8%

22. Rudka Skroda - 8%

23. Śmiarowo - 8%

24. Waśki - 8%

25. Włodki - 6%

26. Wygrane - 8%

27. Zalesie - 7,7%

Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Gałązka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »