reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/40/15 Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 7 maja 2015r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2015

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379;poz1072) art.121 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706: z 2010r. poz. 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz.1578; z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170; z 2012r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548; z 2014r. poz.1457) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz.911, poz.1146) Rada Miejska w Mońkach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa sie plan dochodów w dziale 756 - Dochody od osób fizycznych, od osób prawnych ..., rozdz. 75605 § 0730 o kwotę 50.000 zł - wpłatę z zysku spółki PEC Mońki zadań własnych.

2. Zmniejsza sie plan wydatków o kwotę 55.000 zł z tego:

1) dział 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6059 o kwotę 25.000 zł - wydatki inwestycyjne zadań własnych;

2) dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 § 6050 o kwotę 30.000 zł - wydatki inwestycyjne zadań własnych.

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 105.000 zł z tego:

1) dział 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095 § 4300 o kwotę 60.000zł- wydatki na zakup usług pozostałych zadań własnych;

2) dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 § 6050 o kwotę 45.000 zł - wydatki inwestycyjne zadań własnych.

§ 2. Zmienia się załącznik Nr 3 - Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015r. do uchwały Nr III/22/15 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mońki na rok 2015r., który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem 38.118.951 zł, z tego:

a) dochody bieżące 36.309.613 zł,

b) dochody majątkowe 1.809.338 zł;

2) Wydatki ogółem 36.911.780 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 34.739.442 zł,

b) wydatki majątkowe 2.172.338 zł;

3) Dochody budżetu gminy w wysokości 1.100.000 zł pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej przeznacza się na spłatę kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie w 2014r.;

4) Nadwyżkę budżetową w wysokości 101.171 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Edward Stanisław Klepacki


Załącznik do Uchwały Nr VI/40/15
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 7 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kru.pl

Najwyższej jakości usługi rejestracji domen, hosting, certyfikaty SSL oraz bezpieczna poczta korporacyjna.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama