reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 26/2015 Wójta Gminy Korycin

z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2015 r

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r poz. 379 i 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r poz. 379, 911, 1146 i 1877) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Objaśnienia do zmian w budżecie gminy stanowią załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

§ 4. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1. dochody - 14 058 775,01 zł.

1) bieżące - 10 646 267,99 zł

2) majątkowe - 3 412 507,02 zł.

2. wydatki - 14 958 775,01 zł.

1) bieżące - 9 891 378,79 zł

2) majątkowe - 5 067 396,22 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

WÓJT


Mirosław Lech


Załączniki do zarządzenia Nr 26/2015
Wójta Gminy Korycin
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

WÓJT


Mirosław Lech


Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

WÓJT


Mirosław Lech


Załącznik nr 3

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy Korycin na 2015 r.

Zmiany w planie dochodów na 2015 rok przedstawione w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia zostały dokonane następująco:

- w dziale 801 - "Oświata i wychowanie" zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 774,78 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy polegających na zakupie wyposażenia szkół w podręczniki, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- w dziale 852 - "Pomoc społeczna" dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej przeznaczonej na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w kwocie 83 200,00 zł

Zmiany w planie wydatków na 2015 rok przedstawione w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia zostały dokonane następująco:

- w dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" dokonuje się zmiany planu wydatków poprzez przesunięcie wydatków pomiędzy poszczególnymi paragrafami o ogólną kwotę 500,00 zł;

- w dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" dokonuje się zmiany planu wydatków poprzez przesunięcie wydatków pomiędzy poszczególnymi paragrafami o ogólną kwotę 500,00 zł;

- w dziale 750 - "Administracja publiczna" dokonuje się zmiany planu wydatków poprzez przesunięcie wydatków pomiędzy poszczególnymi rozdziałami i paragrafami o ogólną kwotę 25 250,00 zł;

- w dziale 751 - "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" - dokonuje się zmiany planu wydatków poprzez przesunięcie wydatków pomiędzy poszczególnymi paragrafami o ogólną kwotę 1 411,85 zł; (dotyczy przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej);

- w dziale 754 - "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" dokonuje się zmiany planu wydatków poprzez przesunięcie wydatków pomiędzy poszczególnymi paragrafami o ogólną kwotę 500,00 zł;

- w dziale 801 - "Oświata i wychowanie" zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 774,78 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy polegających na zakupie wyposażenia szkół w podręczniki, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W dziale tym dokonuje się także zmiany planu wydatków poprzez przesunięcie wydatków pomiędzy poszczególnymi rozdziałami i paragrafami o ogólną kwotę 5 000,00 zł;

- w dziale 852 - "Pomoc społeczna" dokonuje się zwiększenia planu wydatków związku z otrzymaniem informacji o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w kwocie 83 200,00 zł W dziale tym dokonuje się także zmiany planu wydatków poprzez przesunięcie wydatków pomiędzy poszczególnymi paragrafami o ogólną kwotę 1,00 zł;

- w dziale 900 - " Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" dokonuje się zmiany planu wydatków poprzez przesunięcie wydatków pomiędzy poszczególnymi rozdziałami i paragrafami o ogólną kwotę 4 000,00 zł;

WÓJT


Mirosław Lech

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolskie Centrum Rozliczania Kierowców (OCRK)

Ogólnopolskie Centrum Rozliczania Kierowców to nowoczesna firma outsourcingowa, która świadczy kompleksowe usługi dla firm z branży TSL.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama