reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/53/15 Rady Gminy Jaświły

z dnia 29 września 2015r.

o wzorze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593, z 2015r., poz. 87 i 122) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Jaświły, w terminach wskazanych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2. Deklarację właściciel nieruchomości może złożyć w Urzędzie Gminy Jaświły w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

3. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235).

4. Format elektroniczny deklaracji określa się w formacie danych XML.

5. Dokument XML, o którym mowa w ust. 4 będzie zgodny ze schematami opublikowanymi w repozytorium wzorów Platformy Usług Administracji Publicznej na podstawie art. 19b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 4. Traci moc uchwała Nr VI/43/15 Rady Gminy Jaświły z dnia 27 sierpnia 2015r. o wzorze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz uchwała Nr XX/112/12 Rady Gminy Jaświły z dnia 14 grudnia 2012 r. o wzorze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012 r. poz. 2323).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z mocą od 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady


Robert Wojtkielewicz


Załącznik do Uchwały Nr VII/53/15
Rady Gminy Jaświły
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Majzner

Ekspert z zakresu rachunkowości i podatków

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama