reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/50/2015 Rady Gminy Szypliszki

z dnia 10 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j: Dz.U.z 2015 r., poz. 1515) art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849 ; z 2015 r. poz.528, poz.699 poz.774, poz. 1045, poz.1283) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art.8 pkt 1 ustawy o podatakch i opłatach lokalnych, o masie całkowitej :

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 500,00 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 650,00 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1 500,00 zł;

2) od samochodu ciężarowego,o którym mowa w art. 8 pkt.2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;

3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art.8 pkt.3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 1 042,00 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1 290,00zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1 540,00 zł;

4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art.8 pkt. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art.8 pkt.5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1 042,00 zł;

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art.8 pkt.6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego wg załącznika nr 3 niniejszej uchwały;

7) od autobusów, o których mowa w art.8 pkt.7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniej niż 22 miejsca - 850,00 zł,

b) równej lub większej niż 22 miejsca - 2 050,00zł;

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXXVI/2248/2014 Rady Gminy Szypliszki z dnia 06.11.2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 01 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady


Stanisław Gibowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/50/2015
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 10 listopada 2015 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH
w art. 8 pkt. 2 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (wzłotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

190,00

220,00

13

14

500,00

560,00

14

15

700,00

740,00

15

1 000,00

1 310,00

Trzy osie

12

17

400,00

450,00

17

19

650,00

700,00

19

21

800,00

880,00

21

23

1 300,00

1 400,00

23

25

1 300,00

1 650,00

25

1 350,00

1 650,00

Cztery osie i więcej

12

25

800,00

840,00

25

27

1 000,00

1 200,00

27

29

1 300,00

1 730,00

29

31

1 900,00

2 560,00

31

2 350,00

2 560,00

Przewodniczący Rady


Stanisław Gibowicz


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/50/2015
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 10 listopada 2015 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH
w art.8 pkt. 4 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

1750,00

1750,00

18

25

1750,00

1750,00

25

31

1 750,00

1700,00

31

1 930,00

2030,00

Trzy osie i więcej

12

40

1 500,00

1800,00

40

1 850,00

2660,00

Przewodniczący Rady


Stanisław Gibowicz


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/50/2015
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 10 listopada 2015 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH
w art. 8 pkt. 6 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

150,00

150,00

18

25

300,00

340,00

25

500,00

590,00

Dwie osie

12

28

220,00

330,00

28

33

640,00

890,00

33

38

890,00

1 400,00

38

1 200,00

1 800,00

Trzy osie i więcej

12

38

950,00

1 000,00

38

1 330,00

1 350,00

Przewodniczący Rady


Stanisław Gibowicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama