reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/54/2015 Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) oraz art. 15 ust. 1 i art. 19 pkt. 1 lit. "a" i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849 oraz z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1283, 1777 i 1890) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się na terenie gminy Kleszczele opłatę targową.

§ 2. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w następującej wysokości:

1) handel naręczny (sprzedaż z kosza, skrzyni, wiadra) w wysokości 1 zł;

2) sprzedaż z samochodu osobowego, namiotu lub stolika, w tym:

a) artykułów przemysłowych w wysokości 5 zł,

b) płodów rolnych w wysokości 2 zł;

3) sprzedaż z samochodu dostawczego oraz przyczepy lub wozu konnego, w tym:

a) artykułów przemysłowych w wysokości 9 zł,

b) płodów rolnych w wysokości 2 zł;

4) sprzedaż z mobilnego punktu gastronomicznego w wysokości 30 zł;

5) w pozostałych przypadkach dzienna stawka opłaty targowej wynosi 1 zł.

§ 3. Opłatę targową pobiera się od sprzedającego w dniu sprzedaży.

§ 4. Opłata targowa pobierana jest na podstawie biletów opłat targowych opatrzonych numerem ścisłego zarachowania i pieczęci Urzędu Miejskiego w Kleszczelach.

§ 5. Stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 758,47 zł dziennie.

§ 6. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

§ 7. Pobór opłaty targowej w drodze inkasa powierza się pracownikom:

1) Ina Cybulińska;

2) Joanna Chmielewska;

3) Michał Fiedoruk;

4) Halina Kondrat;

5) Marta Kazimieruk;

6) Jerzy Kupryciuk;

7) Jerzy Micewicz;

8) Olga Roszczenko;

9) Eugeniusz Szatyłowicz;

10) Dorota Szklaruk;

11) Justyna Wawrusiewicz;

12) Barbara Wiercińska;

13) Mikołaj Kasjaniuk.

§ 8. Rozliczenie i wpłata zainkasowanej kwoty winna być dokonywana nie później niż w terminie 3 dni po zakończonym dniu handlowym do kasy lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kleszczelach.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 10. Traci moc uchwala Nr XXIV/189/2014 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 1995 i 3296).

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Lange

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Edyta Bielak-Jomaa

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie uzyskała stopień doktora nauk prawnych i została zatrudniona w Katedrze Prawa Pracy WPiA UŁ na stanowisku adiunkta; do czasu powołania na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pełniła funkcję Kierownika Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych WPiA UŁ oraz Kierownika Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją. Była wykładowcą z zakresu ochrony danych osobowych, prawa pracy i zagranicznych migracji zarobkowych. Pełniła funkcję opiekuna naukowego Międzywydziałowego Koła Studenckiego Praw Osób Niepełnosprawnych, prowadziła szkolenia w ramach działalności Międzynarodowej Fundacji Kobiet oraz cykl szkoleń organizowanych dla pracowników i pracodawców regionu „Różni, ale równi” dotyczących równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji na rynku pracy. Jest autorką ponad 30 opracowań z zakresu prawa pracy, problematyki rynku pracy, oraz ochrony danych osobowych. Jej zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim problematykę ochrony dóbr osobistych pracowników i ochronę danych osobowych w zatrudnieniu. Jako pierwsza rozpoczęła badania nad ochroną danych osobowych bezrobotnych i poszukujących pracy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama