reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/122/2015 Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 29 października 2015r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem nr 1,

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 3. Dokonuje się aktualizacji załączników Nr 3, 6 i 7 do uchwały Nr V/24/2015 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu gminy na 2015 rok.

1) Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 rok oraz środków na ich realizację otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

2) Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3) Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dochody w kwocie 1.100.000 zł pochodzące z refundacji wydatków poniesionych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej obligatoryjnie przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie (prefinansowanie).

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów po zmianach 40.074.087 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 36.797.624 zł,

b) majątkowe w kwocie 3.276.463 zł,

2) Plan wydatków po zmianach 47.352.994 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 33.624.707 zł,

b) majątkowe w kwocie 13.728.287 zł.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.378.907 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 612.846 zł,

2) planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek, emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.644.226 zł,

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.121.835 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady


mgr Monika Suszczyńska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/122/2015
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 29 października 2015 r.

Zmiany planu dochodów budżetowych

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/122/2015
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 29 października 2015 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/122/2015
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 29 października 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/122/2015
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 29 października 2015 r.

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2015 roku

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/122/2015
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 29 października 2015 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015 rok

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama