Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 7/2016 Wójta Gminy Orla

z dnia 7 marca 2016r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513) Wójt Gminy Orla postanawia:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Orla i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku:

1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 8;

2) sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Orli zgodnie z załącznikiem Nr 9;

3) sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Orli zgodnie z załącznikiem Nr 10;

4) informację o stanie mienia Gminy Orla zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt


Piotr Selwesiuk


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2016
Wójta Gminy Orla
z dnia 7 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 7/2016 Wójta Gminy Orla
z dnia 7 marca 2016 roku


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 7/2016
Wójta Gminy Orla
z dnia 7 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 7/2016 Wójta Gminy Orla
z dnia 7 marca 2016 roku


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 7/2016
Wójta Gminy Orla
z dnia 7 marca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 7/2016 Wójta Gminy Orla
z dnia 7 marca 2016 roku


Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 7/2016
Wójta Gminy Orla
z dnia 7 marca 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 7/2016 Wójta Gminy Orla
z dnia 7 marca 2016 roku


Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 7/2016
Wójta Gminy Orla
z dnia 7 marca 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 7/2016 Wójta Gminy Orla
z dnia 7 marca 2016 roku


Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 7/2016
Wójta Gminy Orla
z dnia 7 marca 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 7/2016 Wójta Gminy Orla
z dnia 7 marca 2016 roku


Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 7/2016
Wójta Gminy Orla
z dnia 7 marca 2016 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 7
do zarządzenia Nr 7/2016 Wójta Gminy Orla
z dnia 7 marca 2016 roku


Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 7/2016
Wójta Gminy Orla
z dnia 7 marca 2016 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 8
do zarządzenia Nr 7/2016 Wójta Gminy Orla
z dnia 7 marca 2016 roku


Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 7/2016
Wójta Gminy Orla
z dnia 7 marca 2016 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 9
do zarządzenia Nr 7/2016 Wójta Gminy Orla
z dnia 7 marca 2016 roku


Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 7/2016
Wójta Gminy Orla
z dnia 7 marca 2016 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 10
do zarządzenia Nr 7/2016 Wójta Gminy Orla
z dnia 7 marca 2016 roku


Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 7/2016
Wójta Gminy Orla
z dnia 7 marca 2016 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 11
do zarządzenie Nr 7/2016 Wójta Gminy Orla
z dnia 7 marca 2016 roku

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-05-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe