Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/106/16 Rady Gminy Narew

z dnia 30 grudnia 2016r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Narew na lata 2013 - 2017

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe