Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/108/2017 Rady Gminy Przytuły

z dnia 16 lutego 2017 r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-02-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe