Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/126/2017 Rady Gminy Krypno

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola prowadzonego przez Gminę Krypno

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe