Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/132/2017 Rady Gminy Sokoły

z dnia 23 maja 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sokoły dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe