Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIII/226/17 Rady Powiatu Grajewskiego

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie ustalenia "Regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat grajewski"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe