Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/254/18 Rady Miasta Hajnówka

z dnia 21 lutego 2018 r.

w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-02-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe