Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LIV/385/2018 Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 22 lutego 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe