Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/308/18 Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Mońki na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe