Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIII/172/18 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie podziału miasta Wysokie Mazowieckie na okręgi wyborcze

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe