Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 1812/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym uchwały Rady Gminy Sejny nr XXVIII/176/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-06-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe