Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 326/XLIV/18 Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 15 czerwca 2018 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-06-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe