Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVII/262/2013 Rady Mejskiej w Suchowoli

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Suchowola

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-09-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe