Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/218/18 Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 17 października 2018 r.

w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-10-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe