Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/27/19 Rady Miasta Brańsk

z dnia 6 lutego 2019 r.

w sprawie zasad przyznawania diet radnym i zwrotu kosztów podróży

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe