Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/56/2019 Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe