Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/112/19 Rady Miasta Białystok

z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Białystok"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe