Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/34/19 Rady Miasta Brańsk

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie podwyższenia kryteriów dochodowych uprawniających do przyznania pomocy w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe