Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII.58.2019 Rady Gminy Śniadowo

z dnia 7 czerwca 2019 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Śniadowo oraz terminów i miejsca składania deklaracji

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-06-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe