Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/76/19 Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mońki oraz określenia granic ich obwodów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-06-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe