Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/79/2019 Rady Gminy Giby

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gibach, do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Giby

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe