Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X.57.2019 Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 13 grudnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeleniewo

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe