Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/113/20 Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 24 stycznia 2020 r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe