Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja Starosty Powiatu Białostockiego

z dnia 14 kwietnia 2020 r.

w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Grochy Stare i Niemierzęta, gm. Poświętne, w części obejmującej kompleks działek oznaczonych nr nr 112, 122/4, 122/5, 127/2, 127/4, 129/1, 129/2, 130/2, 131, 132, 133, 134/2, 135, 136/6, 136/7, 136/8, 150/5, 150/7, 225/4, 238, 239, 240, 244

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe