Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 19/293/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym uchwały nr 134/XVI/20 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Perlejewo

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-01-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe