| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Postanowienie nr 10/2010 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu

z dnia 25 sierpnia 2010r.

w sprawie zmiany w podziale Gminy Rudnik nad Sanem na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w poszczególnych okręgach

Działając w trybie art. 203a ust. 1, na podstawie art. 89 i 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 159 poz. 1547 zmiany: z 2004 r. Nr 25 poz. 219, Nr 102 poz. 1055 i Nr 167 poz. 1760, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 34 poz. 242, Nr 146 poz. 1055, Nr 159 poz. 1127, Nr 218 poz. 1592, z 2007 r. Nr 25 poz. 162, Nr 48 poz. 327 i Nr 112 poz. 766, z 2008 r. Nr 96 poz. 607, Nr 180 poz. 1111, z 2009 r. Nr 213 poz. 1651 i poz. 1652, z 2010 r. Nr 57, poz. 356)

postanawiam:

§ 1.

1. Dokonać zmiany w podziale Gminy Rudnik nad Sanem na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem ustalonym uchwałą Nr XXXVI/221/02 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie dokonania podziału gminy i miasta na stałe okręgi wyborcze w następującym zakresie:

a) ustala się podział Gminy Rudnik nad Sanem na 8 okręgów wyborczych;

b) ustala się granicę okręgu wyborczego nr 4 poprzez połączenie w jeden 2 mandatowy okręg wyborczy część miasta Rudnik nad Sanem ulice: Asnyka, Górka, Hernicha, 1000 - lecia, Mickiewicza od 48 do końca i od 39 do końca, Prusa, Wieniawskiego, Zwycięstwa, Żeromskiego i sołectwo Chałupki;

2. Numery i granice okręgów wyborczych oraz liczba radnych wybieranych w pozostałych okręgach wyborczych pozostają bez zmiany.

3. Aktualny podział Gminy Rudnik nad Sanem na okręgi wyborcze, ich numery i granice oraz liczbę radnych wybieranych po zmianach przedstawia poniższa tabela.

Nr okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych w okręgu

1

Miasto Rudnik nad Sanem ulice: Dąbrowskiego, Doliny, Hompescha, Kilińskiego, Kończycka, Kościuszki, Powstańców Styczniowych, Słowackiego, Sikorskiego, Szkolna, Wojska Polskiego, Wrzosowa, Żwirki i Wigury

2

2

Miasto Rudnik nad Sanem ulice: Armii Krajowej, Generała Okulickiego, Głowackiego, Grota Roweckiego, Króla Zygmunta Augusta, Leśników, Myśliwska, Przemysłowa, Rzeszowska

1

3

Miasto Rudnik nad Sanem ulice: Dworcowa, Grunwaldzka, Jana Pawła II, Józefa Piłsudskiego, Kordeckiego, Koszykarska, Leśna, Lutosławskiego, 3-go Maja, Mickiewicza od 2-40 i od 1 -47 C, Moniuszki, Stalowa, Szymanowskiego, Szopena, Prymasa Wyszyńskiego

2

4

Miasto Rudnik nad Sanem ulice: Asnyka, Górka, Hernicha, 1000 - lecia, Mickiewicza od 48 do końca i od 39 do końca, Prusa, Wieniawskiego, Zwycięstwa, Żeromskiego;
Sołectwo Chałupki

2

5

Miasto Rudnik nad Sanem ulice: Błonie, Daszyńskiego, Grzybowa, Harcerska, Nowa, Rynek, Sanowa, Sandomierska, Sienkiewicza, Stróżańska, Szpitalna, Targowa, Wałowa

2

6

Miasto Rudnik nad Sanem ulice: Akacjowa, Batorego, Czarnieckiego, Konopnickiej, Kopernika, Kosynierów, Matejki, Orzeszkowej, Piaskowa, Partyzantów, Puławskiego, Reymonta, Wesoła, Zielona

1

7

Sołectwo Przędzel
Sołectwo Przędzel Kolonia

3

8

Sołectwo Kopki

2

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.


Uzasadnienie

Dotychczasowy podział Gminy Rudnik nad Sanem na okręgi wyborcze ustalony Uchwałą Nr XXXVI/221/02 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie dokonania podziału gminy i miasta na stałe okręgi wyborcze nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 89 ust. 2 i art. 92, ust. 2 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 159 poz. 1547 z późn. zm.) zwanej dalej Ordynacją wyborczą. Zgodnie z art. 92 ust. 1 i 2 Ordynacji wyborczej, na wniosek Burmistrza, Rada Miejska w Rudniku nad Sanem, powinna dokonać zmiany w podziale Gminy Rudnik nad Sanem na okręgi wyborcze, ustalając ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu. Uchwała w sprawie dokonania zmian w podziale Gminy na okręgi wyborcze powinna być podjęta najpóźniej na 3 miesiące przed upływem kadencji Rady. Rada Miejska w Rudniku nad Sanem nie podjęła przedmiotowej uchwały w ustawowym terminie. Postanowieniem Nr 6/2010 z dnia 13 sierpnia 2010 r. Komisarz Wyborczy w Tarnobrzegu wezwał Radę Miejską w Rudniku nad Sanem do podjęcia zgodnej z prawem uchwały w sprawie zmiany w podziale gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych zgodnie z wymogami określonymi w art. 92 ust.1 i 2 Ordynacji wyborczej w terminie do 20 sierpnia 2010 r. Wobec nie podjęcia przez Radę Miejską w Rudniku nad Sanem w wyznaczonym terminie, zgodnej z prawem, uchwały w sprawie zmiany w podziale gminy Rudnik nad Sanem na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych, na mocy uprawnienia określonego w przepisie art. 203a Ordynacji wyborczej wykonanie tego zadania za Radę Miejską, w trybie rozstrzygnięcia nadzorczego, należy do obowiązków Komisarza Wyborczego. Na koniec 2009 roku liczba mieszkańców Gminy Rudnik nad Sanem wynosiła 10 322 osób. Wojewoda Podkarpacki Zarządzeniem Nr 36/10 z dnia 24 lutego 2010 r. ustalił liczbę radnych wybieranych do Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w ilości 15 radnych. Liczba 10 322 mieszkańców podzielona przez ogólną liczbę 15 radnych wybieranych w gminie daje jednolitą (gminną) normę przedstawicielstwa równą 688,13 mieszkańców na jednego radnego. Zatem liczba mandatów przypadająca obecnie dla dotychczasowych okręgów wyborczych kształtuje się następująco:

Nr okręgu

Liczba mieszkańców

Mandaty

Mandaty po zaokrągleniu

Norma okręgowa

Mandaty wg podziału z 2002 r.

Granice okręgu (nazwa sołectwa)

1

1343

1,9517

2

671,5

2

Miasto Rudnik nad Sanem ulice: Dąbrowskiego, Doliny, Hompescha, Kilińskiego, Kończycka, Kościuszki, Powstańców Styczniowych, Słowackiego, Sikorskiego, Szkolna, Wojska Polskiego, Wrzosowa, Żwirki i Wigury

2

1037

1,507

2

518,5

1

Miasto Rudnik nad Sanem ulice: Armii Krajowej, Generała Okulickiego, Głowackiego, Grota Roweckiego, Króla Zygmunta Augusta, Leśników, Myśliwska, Przemysłowa, Rzeszowska

3

1530

2,2234

2

765

2

Miasto Rudnik nad Sanem ulice: Dworcowa, Grunwaldzka, Jana Pawła II, Józefa Piłsudskiego, Kordeckiego, Koszykarska, Leśna, Lutosławskiego, 3-go Maja, Mickiewicza od 2-40 i od 1 -47 C, Moniuszki, Stalowa, Szymanowskiego, Szopena, Prymasa Wyszyńskiego

4

831

1,2076

1

831

1

Miasto Rudnik nad Sanem ulice: Asnyka, Górka, Hernicha, 1000 - lecia, Mickiewicza od 48 do końca i od 39 do końca, Prusa, Wieniawskiego, Zwycięstwa, Żeromskiego

5

1214

1,7642

2

607

2

Miasto Rudnik nad Sanem ulice: Błonie, Daszyńskiego, Grzybowa, Harcerska, Nowa, Rynek, Sanowa, Sandomierska, Sienkiewicza, Stróżańska, Szpitalna, Targowa, Wałowa

6

931

1,3529

1

931

1

Miasto Rudnik nad Sanem ulice: Akacjowa, Batorego, Czarnieckiego, Konopnickiej, Kopernika, Kosynierów, Matejki, Orzeszkowej, Piaskowa, Partyzantów, Puławskiego, Reymonta, Wesoła, Zielona

7

1817

2,6405

3

605,67

3

Sołectwo Przędzel ulice: Błonie, Borowina, 3-go Maja, Nowe Osiedle, Nowowiejska, Mickiewicza od 98 do końca, Słowackiego, Zastawie, Sołectwo Przędzel Kolonia ulice: Armii Krajowej, Mickiewicza od 1 do 63 i od 2 do 46, Małki, Rudnicka, Ulanowska.

8

1257

1,8267

2

628,5

2

Sołectwo Kopki ulice: Cicha, Górka, Górka Mała, Jana Pawła II, Kąty, Komorniki, Kwiatowa, Kwiecińskiego, Olszyna, Podborze, Podleśna, Słoneczna, Wincentego Witosa, Wygoda, Zagórza, Zagrody, Zakościele

9

362

0,5261

1

362

1

Sołectwo Chałupki ulice: Kościelna, Mickiewicza, Ogrodowa, Polna, Świerkowa, Wiklinowa, Wiśniowa

x

10322

x

16

x

15

x

Powyższa analiza wskazuje, że na skutek zmiany liczby mieszkańców w poszczególnych okręgach wyborczych nastąpiło zwiększenie liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym nr 2 z 1 mandatu do 2 mandatów i w związku z tym występuje mandat nadwyżkowy, który zgodnie z art. 92 ust 2 pkt 2 należy odjąć okręgowi wyborczemu, który ma najniższą okręgową normę przedstawicielstwa, tj. okręgowi Nr 9 obejmującemu sołectwo Chałupki (norma przedstawicielstwa 362 mieszkańców). Konsekwencją takiego działania jest konieczność dokonania zmiany w podziale gminy Rudnik nad Sanem na okręgi wyborcze, ponieważ po odjęciu mandatu nadwyżkowego w okręgu nr 9 liczba mandatów w tym okręgu będzie poniżej wymaganego ustawowo minimum (art. 90 ust. 1 Ordynacji wyborczej). Zmiana ta musi w jak najmniejszym stopniu ingerować w dotychczasowy podział. Uwzględniając układ przestrzenny Miasta i Gminy Rudnik nad Sanem (ulica Mickiewicza jest wspólną ulicą miasta Rudnik nad Sanem i sołectwa Chałupki) oraz więzi społeczne uzasadnionym jest dokonanie połączenia w jeden, wspólny okręg wyborczy sołectwa Chałupki (najmniejsza norma przedstawicielska) i części miasta Rudnik nad Sanem ulice: Asnyka, Górka, Hernicha, 1000 - lecia, Mickiewicza od 48 do końca i od 39 do końca, Prusa, Wieniawskiego, Zwycięstwa, Żeromskiego stanowiącego dotychczas granice okręgu wyborczego nr 4. Nowoutworzony okręg wyborczy nr 4 z liczbą 1 193 mieszkańców i ułamkiem liczby mandatów 1,7337 będzie okręgiem 2 mandatowym. Skutkiem nowego podziału w okręgu wyborczym nr 2 wybierany będzie nadal 1 radny, gdyż w tym okręgu jest najmniejsza norma okręgowa.

Komisarz Wyborczy


Henryka Araszkiewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wasilewski

Aplikant adwokacki w Izbie Warszawskiej. Absolwent Wydziału Prawa EWSPiA w Warszawie, uczelni afiliowanej przy instytucie nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk utworzonej we współpracy ze Zrzeszeniem Prawników Polskich oraz Międzynarodowym Instytutem Rozwoju Prawa w Rzymie.


Zostań ekspertem portalu Infor.pl »